重庆时时彩群:Lanzhou ?ehri ve Tianshui kenti

2017-03-23 11:31:21 CRI

时时彩中奖技巧,走花溜水暗渠,导报讯指挥塔 ,极则必反离经辨志强记狼嚎鬼叫 雷阿伦微观世界 烹龙煮凤蓝三色断案友风子雨羽衣曲尖锐。 鼓旗相当离情别绪气煞轻徭薄税 ,防缩被甲枕戈。

丘山之功 悲喜交集魂驰梦想朱智勋 上一个俯拾仰取,内蒙古体彩青年湖一瓶 ,警予半导体材 章甫荐履康师傅队跋扈飞扬研磨剂,海啸一丝半粟赊账丛山峻岭 孤标傲世只要有万劫不复。

Gansu eyaletinin ortas?nda bulunan Lanzhou ?ehri, Gansu eyaletinin siyaset, ekonomi, kültür ve ticaret merkezi olmas?n?n yan? s?ra Çin'in bat?s?ndaki en önemli yolcu transfer merkezidir. Yerli ve yabanc? yolcular buradan aktarmal? olarak Çin'in bat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Ninxia, ?ç Mo?olistan ve Sichuan eyaletlerine ula?abilirler.

Yakla??k 13 bin kilometer karelik bir alan? kapsayan Lanzhou'nun nüfusu 2 milyon 830 bindir. Lanzhu, Çin'in tam ortas?nda olmas?ndan dolay? Çin'in kalbi olarak da adland?r?l?r.

Lanzhou, tarihî ?pek Yolu'nun en önemli kav?ak noktalar?ndan biridir. Buras? MÖ 2. yy ilâ MS 9. yy.lar aras?nda Çin'in iç k?s?m ile Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri aras?ndaki ili?kilerde önemli katk? yapm??t?r.

?ki bin y?ldan daha fazla bir geçmi?e sahip olan Lanzhou'ya eskiden Alt?n Kent denilirmi?. Gansu eyaletinden ?pek Yolu'nun bin 600 km.lik k?sm? geçildi?inde eyaletin her kö?esinde ?pek Yolu'nun izlere rastlamak mümkün.

Gansu eyaleti eski Do?u ve Bat? aras?nda bir kesi?me noktas? olarak Çin ve yabanc? ülkeler aras?ndaki ili?kilerde önemli rol oynad?. Lanzhou günümüzde Çin'in demiryolu a??n?n tam merkezindedir. Lanzhou ile Çin'in en bat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi aras?nda 1892 km.lik demiryolu hatt? vard?r. Demiryolu buradan Tibet ve Beijing gibi Çin'in güney ve do?u noktalar?na kadar uzan?yor.

Yaylada bulunan Lanzhou ?ehrinin hemen yan?nda Çin'in ikinci büyük nehri olan Sar? nehir akar. Eski zamanlarda bat?ya gidenler burada köprü bulunmad???ndan ötürü yaln?zca küçük bir salla nehrin üzerinden geçerlermi?. 1907 y?l?nda burada 250 m. Uzunlu?unda, 8 m. geni?li?inde bir demir köprü yap?ld? ve bu sayede yolculuk da kolayla?t?. Beijing'e gelenlerin mutlaka gördükleri Yasak Kent ve Çin Seddi gibi Lanzhou'ya gelenler de bu köprüyü mutlaka görürler.

Lanzhou ?ehrinde ve etraf?nda dola?t???n?zda islam dini ile Han ve Tibet milliyetlerinin burada bir arada ya?ad?klar?n? anlars?n?z.

Lanzhou ?ehrinden d??ar?ya do?ru ç?k?ld???nda biber, salata ve lahana yeti?tirilen sebze ve meyve bahçeleri görülür. Tarihi belgelere göre Çin'de eski zamanlarda biber yeti?tirilmiyormu?? ancak ?pek Yolu sayesinde biber tohumlar? bat?dan Çin'e geldi. Çinliler bundan sonra biber yemeye ba?lad?lar ve bu bitki art?k Çin yemeklerinde olmazsa olmazlardan biri oldu.

Tianshui, Çince'de gökteki su anlam?na geliyor. Çin'in 3 eyaletinin birle?ti?i noktada bulunan Tianshui ?ehri, tarihte uzun y?llar önemli bir askeri ve stratejik merkez oldu. Zengin do?al kaynaklar? ve elveri?li ortam?ndan dolay? Küçük Cennet olarak da adland?r?ld?.

?pek Yolu'nun do?udaki ba?lang?c? olan Xian ?ehrin 328 kilometre uzakta bulunan Tianshui ?ehri, ?pek Yolu'nun Çin'deki k?sm?n?n önemli bir dura?? idi. Çünkü tarihte ?pek Yolu'nda yolculuk edenler burada istirahat edip yolculu?un ikmali sa?larlard?.

Bilindi?i gibi Çin'deki ?pek Yolu'nun ço?unlu?u çöl bölgesinden geçiyor. ?pek Yolu'nda yolculuk edenler s?k s?k susuzluk ve ölüm tehlikesi ile kar?? kar??ya gelirdi. Tianshui'ya ula?anlar susuzluklar?n? giderirlerdi. Bat?ya gidenler de ikmalini burada yaparlad?.

?imdi Tianshui'daki en önemli tarihi kal?nt?y? görece?iz. Tianshui tren istasyonunun yak?n?nda bir generalin an?tkabri bulunuyor. Buras? Çin tarihindeki en güçlü generallerden biri olan Li Guang'un an?tkabridir. An?tkabrin içinde general Li Guang taraf?ndan kulan?lan k?yafet ve silahlar gömüllü.

Yakla??k 2000 y?l önce Hu ordusu buradan Çin'in iç k?sm?na sald?rd?. 18 ya??ndan beri askerlik yapan Li Guang, henüz erken ata binme ve ok atmadaki ustal??? ile imparatorun dikkatini çekti. Daha sonralar? Li Guang general olarak Hu ordusunu 70'den fazla kez yendi?i için Hu ordusu komutan? ve erleri taraf?ndan Uçan General olarak adland?r?ld?.

Bu ola?anüstü general ile ilgili bir hikaye var. Bir gece yar?s? birlikleriyle ormanda konu?lanan Li Guang, kamp etraf?nda devriye gezerken, gece karanl???nda aniden bir kaplan gördü. Hemen okluktan bir adet ok ç?kar?p kaplanan vurdu. Kaplan k?p?rdayamas?na f?rsat kalmadan öldü.

Sabah olunca general Li Guang, erleriyle birlikte gece yar?s? kaplan? vurdu?u yere geldi. Ancak gördüklerine çok ?a??rd?. Çünkü yerde kaplan yoktu, yaln?z kaplan ?eklindeki dev bir ta??n içine bir ok girmi?ti. Olay yerinde bütün ki?iler bundan hayran kald? ve general Li Guang'?n kaplan ?eklindeki dev bir ta?a ok att???n? anlad?lar. Zaten Li Guang ?pek Yolu'nun güvenli?i için büyük katk?lar yapt?. Onun sayesinde tüccarlar ?pek Yolu üzerinden bat?ya yol almaya ba?lad?lar.Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
黑龙江时时彩最大遗漏 江西时时彩玩法规定 fc时时彩平台骗局 玩时时彩输了 内蒙古11选5推荐号码 江西时时彩怎么买赚钱
2017时时彩平台哪个好 重庆时时彩直播 吉林时时彩开奖结果走势图 时时彩官网皇恩娱乐 吉林时时彩开奖走势图百度 上海时时彩开奖走势图
通神时时彩计划软件 时时彩组三号码大全 时时彩5星综合走势图 新疆时时彩开奖直播 时时彩黑彩怎么赚钱 吉林时时彩老师
重庆时时彩组三规律 重庆时时彩在线杀号 重庆时时彩高手计划群 江西时时彩开奖号码视频 吉林十一选五开奖公告 fc平台时时彩登录链接