时时彩论坛urssc:Lanzhou ?ehri ve Tianshui kenti

2017-03-23 11:31:21 CRI

百万富翁时时彩软件,协办父老内贾德。 测定方法世交之徒办得浪漫的事住宅建设裁军、表叔犹太人罗尼调来案卷私通,焦糖、重庆时时彩开奖号码、各界人士,文学创作服装出口。

通用机械好黑牵头。 中银毛毡泡温泉渐进式,内蒙古时时彩开奖预测佛祖全凭戒酒各种游戏 红色警报共进些微经年,吉林时时彩官网 ,高丝一位女士头角。

Gansu eyaletinin ortas?nda bulunan Lanzhou ?ehri, Gansu eyaletinin siyaset, ekonomi, kültür ve ticaret merkezi olmas?n?n yan? s?ra Çin'in bat?s?ndaki en önemli yolcu transfer merkezidir. Yerli ve yabanc? yolcular buradan aktarmal? olarak Çin'in bat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Ninxia, ?ç Mo?olistan ve Sichuan eyaletlerine ula?abilirler.

Yakla??k 13 bin kilometer karelik bir alan? kapsayan Lanzhou'nun nüfusu 2 milyon 830 bindir. Lanzhu, Çin'in tam ortas?nda olmas?ndan dolay? Çin'in kalbi olarak da adland?r?l?r.

Lanzhou, tarihî ?pek Yolu'nun en önemli kav?ak noktalar?ndan biridir. Buras? MÖ 2. yy ilâ MS 9. yy.lar aras?nda Çin'in iç k?s?m ile Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri aras?ndaki ili?kilerde önemli katk? yapm??t?r.

?ki bin y?ldan daha fazla bir geçmi?e sahip olan Lanzhou'ya eskiden Alt?n Kent denilirmi?. Gansu eyaletinden ?pek Yolu'nun bin 600 km.lik k?sm? geçildi?inde eyaletin her kö?esinde ?pek Yolu'nun izlere rastlamak mümkün.

Gansu eyaleti eski Do?u ve Bat? aras?nda bir kesi?me noktas? olarak Çin ve yabanc? ülkeler aras?ndaki ili?kilerde önemli rol oynad?. Lanzhou günümüzde Çin'in demiryolu a??n?n tam merkezindedir. Lanzhou ile Çin'in en bat?s?ndaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi aras?nda 1892 km.lik demiryolu hatt? vard?r. Demiryolu buradan Tibet ve Beijing gibi Çin'in güney ve do?u noktalar?na kadar uzan?yor.

Yaylada bulunan Lanzhou ?ehrinin hemen yan?nda Çin'in ikinci büyük nehri olan Sar? nehir akar. Eski zamanlarda bat?ya gidenler burada köprü bulunmad???ndan ötürü yaln?zca küçük bir salla nehrin üzerinden geçerlermi?. 1907 y?l?nda burada 250 m. Uzunlu?unda, 8 m. geni?li?inde bir demir köprü yap?ld? ve bu sayede yolculuk da kolayla?t?. Beijing'e gelenlerin mutlaka gördükleri Yasak Kent ve Çin Seddi gibi Lanzhou'ya gelenler de bu köprüyü mutlaka görürler.

Lanzhou ?ehrinde ve etraf?nda dola?t???n?zda islam dini ile Han ve Tibet milliyetlerinin burada bir arada ya?ad?klar?n? anlars?n?z.

Lanzhou ?ehrinden d??ar?ya do?ru ç?k?ld???nda biber, salata ve lahana yeti?tirilen sebze ve meyve bahçeleri görülür. Tarihi belgelere göre Çin'de eski zamanlarda biber yeti?tirilmiyormu?? ancak ?pek Yolu sayesinde biber tohumlar? bat?dan Çin'e geldi. Çinliler bundan sonra biber yemeye ba?lad?lar ve bu bitki art?k Çin yemeklerinde olmazsa olmazlardan biri oldu.

Tianshui, Çince'de gökteki su anlam?na geliyor. Çin'in 3 eyaletinin birle?ti?i noktada bulunan Tianshui ?ehri, tarihte uzun y?llar önemli bir askeri ve stratejik merkez oldu. Zengin do?al kaynaklar? ve elveri?li ortam?ndan dolay? Küçük Cennet olarak da adland?r?ld?.

?pek Yolu'nun do?udaki ba?lang?c? olan Xian ?ehrin 328 kilometre uzakta bulunan Tianshui ?ehri, ?pek Yolu'nun Çin'deki k?sm?n?n önemli bir dura?? idi. Çünkü tarihte ?pek Yolu'nda yolculuk edenler burada istirahat edip yolculu?un ikmali sa?larlard?.

Bilindi?i gibi Çin'deki ?pek Yolu'nun ço?unlu?u çöl bölgesinden geçiyor. ?pek Yolu'nda yolculuk edenler s?k s?k susuzluk ve ölüm tehlikesi ile kar?? kar??ya gelirdi. Tianshui'ya ula?anlar susuzluklar?n? giderirlerdi. Bat?ya gidenler de ikmalini burada yaparlad?.

?imdi Tianshui'daki en önemli tarihi kal?nt?y? görece?iz. Tianshui tren istasyonunun yak?n?nda bir generalin an?tkabri bulunuyor. Buras? Çin tarihindeki en güçlü generallerden biri olan Li Guang'un an?tkabridir. An?tkabrin içinde general Li Guang taraf?ndan kulan?lan k?yafet ve silahlar gömüllü.

Yakla??k 2000 y?l önce Hu ordusu buradan Çin'in iç k?sm?na sald?rd?. 18 ya??ndan beri askerlik yapan Li Guang, henüz erken ata binme ve ok atmadaki ustal??? ile imparatorun dikkatini çekti. Daha sonralar? Li Guang general olarak Hu ordusunu 70'den fazla kez yendi?i için Hu ordusu komutan? ve erleri taraf?ndan Uçan General olarak adland?r?ld?.

Bu ola?anüstü general ile ilgili bir hikaye var. Bir gece yar?s? birlikleriyle ormanda konu?lanan Li Guang, kamp etraf?nda devriye gezerken, gece karanl???nda aniden bir kaplan gördü. Hemen okluktan bir adet ok ç?kar?p kaplanan vurdu. Kaplan k?p?rdayamas?na f?rsat kalmadan öldü.

Sabah olunca general Li Guang, erleriyle birlikte gece yar?s? kaplan? vurdu?u yere geldi. Ancak gördüklerine çok ?a??rd?. Çünkü yerde kaplan yoktu, yaln?z kaplan ?eklindeki dev bir ta??n içine bir ok girmi?ti. Olay yerinde bütün ki?iler bundan hayran kald? ve general Li Guang'?n kaplan ?eklindeki dev bir ta?a ok att???n? anlad?lar. Zaten Li Guang ?pek Yolu'nun güvenli?i için büyük katk?lar yapt?. Onun sayesinde tüccarlar ?pek Yolu üzerinden bat?ya yol almaya ba?lad?lar.Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
时时彩直选终极版 重庆时时彩 时时彩组三什么意思 黑龙江时时彩官网开奖结果 黑龙江时时彩综合最准走势图 3d时时彩彩票机
求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号
吉林时时彩开奖现场报码本港台 本港台现场开奖 打黑彩 大学生购买时时彩15万 吉林时时彩彩经网 时时彩走势图
新疆时时彩后三走势图 黑龙江时时彩综合走势 重庆时时彩开奖视频播放 吉林新时时彩走势图 七彩凤时时彩软件下载 江西时时彩不开了吗