Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler
-Sa?l?k2018/08/16 18:56:56September 22 2018 14:53:09

Ula??m reformuyla gelen büyük de?i?iklikler

?in'de reform ve d??a a??lma politikas? ba?lat?lmas?ndan bu yana ge?en 40 y?l i?inde, ula??m ve ta??mac?l?k sekt?rlerinde ba?tan sona de?i?imler meydana geldi.

Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor
-Sa?l?k2018/07/17 15:52:31September 22 2018 14:53:09

Sa?l?kl? beslenme ast?m? ?nlemeye yard?mc? oluyor

Ast?m, hastalar?n ya?am kalitesini ciddi olarak etkileyen yayg?n bir kronik solonum yolu hastal???d?r. Avrupa Solunum T?bb? Dergisi'nin yay?mlad??? bir ara?t?rmaya g?re, sa?l?kl? bir diyette ?srar etmek ast?m? ?nlemeye, semptomlar?n? hafifletmeye ve durumu daha iyi kontrol alt?na almaya yard?mc? oluyor.

Portekizli ??rencilerin ?in'de e?itime ilgisi art?yor
-Sa?l?k2018/07/17 15:49:55September 22 2018 14:53:09

Portekizli ??rencilerin ?in'de e?itime ilgisi art?yor

Günümüzde art?k daha fazla Portekizli ??renci ?in t?bb?, bilim ve teknoloji gibi alanlarda e?itim g?rmek i?in ?in'i tercih ediyor.

Chery, ?inli markalar?n etkisini yükseltmek i?in ?abal?yor
-Sa?l?k2018/07/08 16:02:22September 22 2018 14:53:09

Chery, ?inli markalar?n etkisini yükseltmek i?in ?abal?yor

Son y?llarda geli?mekte olan ?inli markalar, gerek kalitesi gerekse etkisi bak?m?ndan kendilerini sürekli geli?tirirken, yerli ve yabanc? tüketicilerin de onay?n? ve be?enisini kazan?yor.

?in Kongfusu'nun Hazinesi- Tai Ji Quan
-Sa?l?k2018/02/14 15:59:50September 22 2018 14:53:09

?in Kongfusu'nun Hazinesi- Tai Ji Quan

Tai Ji Quan (Tay ci ?üen), ?in kültürünün Konfü?yanizm ve Taoizm kültürlerindeki Tai Chi ve Ying-yang felsefelerine dayanan, ruhu iyile?tirme, bedeni gü?lendirme ve ?z savunma gibi i?levleri bütünle?tiren geleneksel bir d?vü? sanat?d?r.

Kanseri ?nleyen en ucuz 10 re?ete
-Sa?l?k2014/04/30 10:10:21September 22 2018 14:53:09

Kanseri ?nleyen en ucuz 10 re?ete

ABD Kanser Derne?i soya sütünün meme kanseri riskini büyük ?l?üde dü?ürdü?ünü belirtiyor.

Hangilerimizin ?mrü neden k?sal?yor?
-Sa?l?k2014/04/17 15:06:09September 22 2018 14:53:09

Hangilerimizin ?mrü neden k?sal?yor?

Asl?nda hepimiz, hayata ayn? noktadan ba?l?yoruz. Ancak ya?am yolculu?u kimileri i?in yolun sonuna kadar mutluluk ve sa?l?k i?inde sürüyor, kimileri i?inse yolun henüz ortas?nda son buluyor.

Kad?n sa?l?n?n 6 dü?man?
-Sa?l?k2014/03/24 15:04:54September 22 2018 14:53:09

Kad?n sa?l?n?n 6 dü?man?

Kad?nlar?n sa?l?kl? ya?amak i?in her ?eyden ?nce düzenli bir ya?am sürdürmeleri gerekiyor. Ancak baz? k?tü al??kanl?klar beklenmedik bir ?ekilde kad?n sa?l???n? baltalayabilir. ??te bu haftaki program?m?z?n konusu, kad?nlar?n sa?l???na tehdit olu?turan ba?l?ca k?tü al??kanl?klar. ?imdi bunlar?n neler oldu?una birlikte bakal?m ve onlardan bir an ?nce vazge?elim.

Adet düzensizli?inin yaratt??? riskler
-Sa?l?k2014/02/10 14:19:21September 22 2018 14:53:09

Adet düzensizli?inin yaratt??? riskler

Adet düzensizli?i, uzun süre fazla kanama ya da düzensiz kanamayla kans?zl??a neden olarak ba? d?nmesi, bitkinlik, h?zl? kalp at???, nefes darl??? gibi rahats?zl?klara yol a?ar.

Vücuttaki sorunlar? fark etmenin 10 yolu
-Sa?l?k2014/02/10 14:16:56September 22 2018 14:53:09

Vücuttaki sorunlar? fark etmenin 10 yolu

?nsan vücudu bir makineye benziyor, uzun süre ?al???nca kimi sorunlar ??k?yor. Hastalan?nca doktora ba?vurmaya al?????z. Asl?nda e?er zaman zaman kendimizi kontrol edersek, bir?ok hastal??? zaman?nda fark etmemiz mümkün.

Limonun di?er i?levleri
-Sa?l?k2014/01/17 20:44:43September 22 2018 14:53:09

Limonun di?er i?levleri

Limon i?eren ?e?itli kozmetik ürünlerin yerine taze s?k?lm?? limon suyu kullanmak daha yararl? ve ekonomiktir.

?

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
江西时时彩走势360 江西时时彩选号工具 重庆时时彩平台送25 新疆时时彩玩法规则 江西时时彩彩乐乐 黑龙江时时彩历史开奖结果查询结果
求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号 求谁有微信时时彩群号
打黑彩犯法吗 吉林时时彩五星走势图 吉林时时彩软件 吉林大学老师邮箱 吉林时时彩为什么没有 重庆时时彩与黑彩合作
时时彩号码分析 黑龙江时时彩开奖jiegu2 内蒙古时时彩网上投注站 时时彩网投 黑龙江时时彩开奖时间表 江西时时彩最大遗漏值